Vakantie en andere vrije dagen

 

Voor het schooljaar 2023-2024 gelden de volgende vakantie en -studiedagen:

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2024

Studiedagen:

Een aantal keer per jaar hebben de kinderen vrij zodat de leerkrachten zich met het team kunnen scholen, studiedagen en conferenties kunnen bezoeken, werkbezoeken kunnen afleggen en teambesprekingen kunnen houden.

Studiedag 11 september 2023
Team2daagse

25 en 26 september 2023

Studiedag

6 december 2023

Opruimdag 22 december 2023
Studiedag  12 april 2024
Studiedag 5 juli 2024

 

Bijzondere vrije (mid)dagen:

Dag na pyjamafeest groep 3/4

13 oktober 2023 (vanaf 12.00 groep 3/4 vrij)

Sinterklaas

5 december 2023 (vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij)

Jaarafsluiting groep 8 

10 juli 2024 

11 juli 2024

12 juli 2024

 

Begin zomervakantie

12 juli 2024 (vanaf 12.00 alle kinderen vrij)

Vrije vrijdagen (groepen 1/2) 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije vrijdagen (groepen 1/2) 2024:

 

 

1 september

15 september

29 september

13 oktokber

3 november

17 november

1 december

15 december

22 december

19 januari

2 februari

16 februari

8 maart

22 maart

5 april

19 april

24 mei

7 juni

21 juni

5 juli