Oudersparticipatie

Onze school werkt graag samen met ouders en wil daarbij zo laagdrempelig mogelijk zijn. Ouders (van groep 1 t/m 8) zijn dagelijks welkom op school om hun kind(eren) naar school te brengen en de leerkrachten en/of de andere kinderen in het schoolgebouw te ontmoeten.

Als ouder kun je op diverse wijzen participeren binnen de school. Wil je inhoudelijk meedenken over het schoolbeleid dan kan dat via de Medezeggenschapsraad en via de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Als je meer praktisch wilt bijdragen aan bijvoorbeeld de organisatie van onze schoolfeesten dan kan dat via de Oudercommissie.

Wil je liever meer op stamgroepniveau de leerkracht ondersteunen dan kun je contactouder worden. Maar je kunt je ook opgeven voor het helpen bij allerlei incidentele activiteiten die wij organiseren, van schoolreisjes tot sportdagen en van knutselactiviteiten tot gastlezingen bij projecten.