Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden. Deze raad controleert en bewaakt het beleid van de school. Ook kan de raad initiatieven voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de school. Eens per twee jaar worden er nieuwe leden voor de MR gekozen door de ouders. Alle ouders van de school kunnen zich als kandidaat melden voor de MR-verkiezingen.  Indien je wil weten waar de MR zich mee bezighoudt kun je hier klikken. In de nieuwsbrief publiceert de MR regelmatig verslagen van de vergaderingen of doet hier andere mededelingen. Ook de agenda en de notulen zijn voor iedereen in te zien. Voor vragen of opmerkingen of voor het bijwonen van een vergadering (alle vergaderingen zijn openbaar) kan je contact opnemen met de MR: mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl. 

De MR is het wettelijk geregelde inspraakorgaan in de school. De MR is de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders.