Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregelde inspraakorgaan in de school. De MR is de schakel tussen het team, het bestuur en de ouders. De MR bestaat uit vijf ouders en vijf teamleden. De MR controleert en bewaakt het beleid van de school. Ook kan de MR initiatieven voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de school.

Eens per twee jaar worden er nieuwe ouderleden voor de MR gekozen door de ouders. Alle ouders van de school kunnen zich als kandidaat melden voor de MR-verkiezingen.

De agenda en de notulen zijn voor iedereen op te vragen. Voor vragen of opmerkingen of voor het bijwonen van een vergadering (alle vergaderingen zijn openbaar) kan je contact opnemen met de MR: mr.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl.