Aanmelden en informatiedagen

Wil je je kind aanmelden? Voor kinderen geboren vanaf 1-10-2018 geldt dat de aanmelding centraal verloopt  via de gemeente (zie informatie hieronder).

Wil je een kijkje nemen bij ons op school? Wij organiseren drie informatiemomenten per jaar, waarbij we over onze school en het Jenaplanonderwijs vertellen en je een rondleiding krijgt van kinderen uit groep 7/8. Hiervoor kun je je hier aanmelden.

Datum Tijd Locatie
5 oktober 2023 08.45 uur-10.30 uur Oude Kerkstraat
8 februari 2024 08.45 uur-10.30 uur Poortstraat
23 mei 2024 08.45 uur-10.30 uur Oude Kerkstraat

 

Centrale aanmelding via de gemeente (kinderen geboren vanaf 1-10-218)

Vanaf oktober 2021 werken de Utrechtse basisscholen met een door de gemeente aangestuurd centraal aanmeldingssysteem. Op de site https://naardebasisschool.utrecht.nl treft u hier alle informatie over aan. 

In het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op een basisschool. Vanaf 4 jaar gaan kinderen voor het eerst naar school. U dient hiervoor de volgende stappen te zetten:

 

1. U kiest (via het centrale aanmeldingssyteem) een school . U kunt uw kind op iedere basisschool aanmelden. Via het bezoeken van informatiemomenten (open dagen), websites, schoolgidsen en andere informatiekanalen kunt u bepalen welke school/scholen passen bij u en uw kind.

2. U meldt uw kind aan. U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, de volgende op nummer 2  etc. Het is verstandig om minimaal 3 scholen op te geven (mag ook meer). De aanmelding vindt plaats in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt (zie site van de gemeente). Ook als u een ouder kind heeft dat al naar dezelfde school gaat moet u een volgend kind toch aanmelden (broertjes en zusjes hebben wel altijd voorrang). Indien uw kind al lang drie jaar of ouder is dan kunt u direct contact opnemen met de basisschool (bijv. bij verhuizingen of veranderingen van school).

3. Verdeling van de plaatsen. Nadat alle kinderen van een kwartaal zijn aangemeld worden de plaatsen eerlijk en m.b.v. een aantal voorrangsregels verdeeld. Broertjes en zusjes hebben voorrang. Kinderen uit de buurt (loopafstand tussen huis en school) hebben daarna voorrang. 

4. Inschrijven en naar school. Via de gemeente krijgt u bericht of en waar uw kind is geplaatst. Het enige dat u dan nog moet doen is uw kind inschrijven op de school. In de e-mail van de gemeente staat hoe en wanneer u dat doet.