Schoolgids, schoolplan en koersplan

 

Het schoolplan, schoolgids en koersplan zijn drie van de belangrijkste informatieve documenten van een school. Wettelijk gezien moet iedere school deze jaarlijks (schoolgids) of vierjaarlijks (schoolplan) samenstellen en aanbieden aan de onderwijsinspectie en aan alle partners (ouders, bestuur).

De schoolgids geeft alle informatie over inhoudelijke en praktische zaken die voor ouders op een school van belang zijn. Sommige informatie kan jaarlijks veranderen (andere leerkrachten, ander vakantierooster etc.) dus vandaar dat deze ieder schooljaar vernieuwd wordt.

Het schoolplan richt zich vooral op de inhoud van de school waarbij, naast aandacht voor de missie, visie en doelstellingen van de school, vooral wordt ingezoomd op de lange termijnplannen (welke nieuwe ontwikkelingen gaat een school ondernemen).

Hier vindt u het koersplan 2023-2027 van de SPO Utrecht. Dit plan is geschreven als kader voor alle openbare scholen in Utrecht. Het plan geeft houvast bij de ontwikkeling van het onderwijs en geeft een beschrijving van de kernwaarden en de bouwstenen voor alle SPO-scholen in Utrecht.