Onze school

De jenaplanschool Wittevrouwen is een openbare school die behoort tot de SPO Utrecht (Stichting Primair Onderwijs). Onder deze stichting vallen alle openbare scholen van Utrecht (totaal 38). Binnen de SPO zijn wij de enige school met het jenaplanconcept. Als openbare school onderschrijven wij de uitgangspunten van de SPO Utrecht:

  • bestuurlijke openbaarheid;
  • algemene toegankelijkheid;
  • actieve pluriformiteit.

Wat betreft het derde uitgangspunt dient gezegd te worden dat wij de enige school in de wijk zijn (Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt) en dat 85 % van de kinderen op onze school afkomstig is uit de wijk. De wijk kenmerkt zich niet door pluriformiteit en dat heeft uiteraard effect op de samenstelling van onze populatie. Dat is dus geen keuze van onze school maar het gevolg van een demografisch gegeven.