Huiswerk

Via dit document willen wij graag uitleg geven over hoe wij als school met huiswerk omgaan.