Klachtenpersoon school en anti-pestcoördinator

 

Klachtenpersoon.
Iedere school heeft een interne klachtenpersoon. Bij deze persoon kunnen leerkrachten en/of ouders hun verhaal kwijt indien zaken niet naar wens gaan. Het gaat hierbij om vertrouwelijke zaken waarbij integriteit van alle betrokkenen van groot belang is.

Op onze school hebben wij de afspraak dat je bij een "gewone" klacht/probleem/feedback eerst naar het betreffende teamlid of ouder gaat. Levert dit geen resultaat op of staat de persoon in kwestie hier niet voor open dan stap je naar de bouwcoördinator en als dat ook niet tot resultaat leidt dan ga je in gesprek met de directie. Je kan hierbij geen stappen overslaan.

Gaat het echter om een mogelijk gevoelige zaak en/of om een probleem met een leerkracht of een leidinggevende waarbij je niet goed weet hoe te handelen, dan kan je naar de klachtenpersoon. Deze persoon is geen bemiddelaar (mediator) maar helpt je wel met het zetten van de juiste stappen om uiteindelijk tot een oplossing te komen. 

Voor onze school is dat:

1. Marina Pijpker. Zij is leerkracht in de onderbouw (3/4) op de locatie OKS.
Haar mailadres is: marina.pijpker@spoutrecht.nl

De anti-pestcoördinator
Indien er sprake is van pestgedrag of vermoedens van pesten dan richten ouders zich in eerste instantie tot de leerkrachten. Mocht dit niet leiden tot oplossingen dat kan de anti-pestcoördinator worden ingeschakeld (dit kan ook door leerkrachten worden gedaan). Voor onze school is dat: Jaap Nelissen (jaap.nelissen@spoutrecht.nl)

Schoolveiligheidsplan.
Het schoolveiligheidsplan brengt het veiligheidsbeleid van de school in beeld.
Een sociaal en fysiek veilige omgeving zijn een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en werken. Onze school en ons bestuur hechten hier grote waarde aan. In de visie en uitgangspunten van SPO Utrecht is dit terug te lezen.