Stichting vrienden

 

De Stichting Vrienden van de Jenaplanschool is opgericht en wordt bestuurd door ouders. De stichting int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast bedenkt zij plannen om het financieel vermogen van de school te vergroten door bijvoorbeeld sponsorwerving. Het geld dat de stichting genereert wordt gestoken in concrete plannen die de kwaliteit van het onderwijs op school in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren.

 

N.B. De vrijwillige ouderbijdrage is met nadruk een vrijwillige bijdrage.  Het niet betalen van deze bijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van kinderen bij bepaalde activiteiten.