Jenaplan Wittevrouwen

"Ieder kind is uniek". Dit is het meest fundamentele principe van ons jenaplanconcept. In ons onderwijs staat het kind centraal en niet de leerstof en/of het schoolsysteem. Wij gaan uit van verwondering bij het kind die leidt tot nieuwsgierigheid en leergierigheid. Ieder kind leert vanuit zichzelf maar niet vanzelf. In onze visie is het essentieel dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om rekenen en taal maar ook zeker om sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige vorming en fysieke/sportieve ontwikkeling. Dit alles vindt plaats in een school waarin samen leren en leven centraal staan.

Nieuws

De laatste nieuwsberichten van Jenaplan Wittevrouwen

Agenda

De agenda van Jenaplan Wittevrouwen