Oudercommissie


De oudercommissie (OC) heeft een belangrijke functie in het verhogen van de betrokkenheid en de binding van ouders met school. Hiertoe organiseert de OC een aantal grote evenementen. Daarnaast wil de OC een luisterend oor bieden voor allerlei zaken die ouders signaleren. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, schoolactiviteiten etc. De OC kan een rol spelen bij het onder de aandacht van de directie brengen van dit soort zaken. Individuele en/of onderwijsgerelateerde problemen lopen niet via de ouderraad (hiertoe richt men zich rechtstreeks tot de leerkracht).

Vergeleken met de MR is de OC minder formeel. De OC bestaat uit ongeveer 8 ouders. Elke locatie “levert” vier OC-leden. De OC vergadert 6 maal per jaar. De directeur is als vertegenwoordiger van het team bij de vergaderingen aanwezig. Vind je het leuk om te organiseren en heb je belangstelling voor een plekje in de OC of heb je andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de OC.

De OC houdt ouders/verzorgers tussentijds op de hoogte via een besloten groep op Facebook.

 

Matthijs Post (voorzitter), Maarten Post (geen familie van Mattijs),  Mirjam Paardekoper, Daan van de Watering, Martijn Boerkoel, Esther van Norden en Pieter Broos.