Wat doet de oudercommissie?

De Oudercommissie organiseert jaarlijks de volgende grote evenementen:

  • ouderdansfeest (een dansfeest met bands, een DJ, een thema, special effects etc.);
  • organiseren/coördineren van de stamgroepouders (o.a. via een informatieavond). Ter ondersteuning van de docenten bij allerlei praktische zaken die in de klas geregeld moeten worden kent de school stamgroepouders. De OC ondersteunt bij werving en begeleiding van de stamgroepouders;
  • kerstborrel voor de kerstvakantie (tijdens het kerstdiner van de kinderen op school);
  • sponsorloop in het voorjaar (ten behoeve van een door de OC (en kinderraad) geselecteerd Goed Doel);
  • borrel na afloop van de jaarlijkse plenaire ouderavond;
  • pleinfeest op vrijdagmiddag (15.15 tot 21.00 uur) voor kinderen, ouders en team kort voor de zomervakantie (met vrijmarkt, spelletjes, open podium, diverse eettentjes, bar, optreden van bands etc.).

De OC organiseert haar activiteiten kostenneutraal, er wordt geen aanspraak gemaakt op de schoolbegroting. Eventuele overschotten worden in overleg met de Stichting Vrienden besteed.