Overblijf en BSO

 

Overblijf

De Jenaplanschool Wittevrouwen werkt met een rooster waarbij de kinderen dagelijks (behalve op woensdag) een middagpauze hebben. Kinderen kunnen in die pauze thuis gaan eten en mogen 10 minuten voor aanvang weer op school komen.

Wij bieden echter ook de mogelijkheid tot overblijf. Dit wordt georganiseerd door de "Stichting Overblijf" (valt onder de eindverantwoordelijkheid van de school). Tijdens de overblijf heeft iedere groep zijn eigen overblijfkracht, zijn er extra overblijfkrachten voor toezicht en voor het organiseren van activiteiten. De kinderen krijgen bij hun lunch, die ze zelf van thuis meenemen, drinken via de overblijfkrachten (keuze uit melk of optimel). 

De Stichting Overblijf is verantwoordelijk voor het organiseren (zowel inhoudelijk, praktisch als financieel) van de overblijf op onze school. Het voordeel van deze werkwijze is dat wij niet afhankelijk zijn van derden. De lijnen zijn kort, de prijzen relatief laag door lage overheadkosten en we hebben op deze wijze maximale invloed op de gang van zaken zodat er geen kloof ontstaat tussen school enerzijds en overblijf anderzijds.

We werken vanaf schooljaar 2023-2024 met Schoolkassa. Je krijgt aan het begin van elk schooljaar een mail van de administratie waarmee je je kind(eren) kunt aanmelden voor de overblijf. De dagprijs is € 2,50 per kind per dag.

Voor dit bedrag leveren we de volgende zaken:

  • Een vaste overblijfkracht in de groep van uw kind die toezicht houdt tijdens het eten. Onze overblijfmedewerkers zijn enthousiaste vrijwilligers die geen professionele pedagogen zijn maar wel met plezier, vaak al vele jaren, dit werk verrichten. Ze zijn verplicht om een  “Verklaring omtrent gedrag” aan te vragen (en te ontvangen) bij/van de gemeente;
  • Een beker drinken (melk en één keer per week drinkyoghurt);
  • Een groot aanbod aan activiteiten na het eten (variërend van voetbalclinics in de gymzaal, gewoon voetbal, dansles, creatief aanbod, vrij spel buiten, georganiseerd spel in de gymzaal, Wii, etc. etc.);
  • Extra toezicht op het schoolplein (er zijn dus meer overblijfkrachten dan groepen). Supervisie door leerkrachten (deze lopen tijdens de overblijf af en toe rond ter bevordering van de rust);
  • een coördinator per locatie die zorgt voor de dagelijkse leiding;
  • Betaling per automatische incasso;
  • Een reglement waarin duidelijk staat wat we van de kinderen en de overblijfkrachten verwachten.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd is het mogelijk dat u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. De organisaties die voor onze school de opvang bieden zijn: PartouLudens en CursusBSO. Dit vindt volledig buiten de school plaats. Aanmeldingen gaan ook via deze organisaties en niet via de school.