Ziek melden

 

Is uw kind ziek? Dan kunt u uw kind via  Social Schools  ziekmelden.

Weet u al eerder (dan op de dag zelf) dat uw kind niet of later naar school zal komen, dan is het fijn als u dit de leerkracht(en) zelf tijdig laat weten. Dit kan mondeling of door een e-mail te sturen.

Indien je je kind niet online ziek kan melden kan je hem/haar ook telefonisch ziek melden bij een van de conciërges van de school (Oude Kerkstraat 030-2715526 en de Poortstraat 030-2724469).

Indien wij kinderen missen dan zullen wij zelf de ouders van het betreffende kind bellen om te vragen wat er aan de hand is (wij zijn wettelijk verplicht om te weten waar de kinderen tijdens schooltijd zijn).