Bewegingsonderwijs

 

Naast de cognitieve vakken besteden wij ook veel aandacht aan kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs. Voor beide vakgebieden hebben wij vakleerkrachten in huis. De ontwikkelingen van een kind t.a.v. beide vakgebieden worden ook in het verslag vermeld. 

De twee vakleerkrachten “bewegingsonderwijs” geven alle groepen 3 t/m 8 twee keer per week les. Wij hebben op onze locatie aan de Oude Kerkstraat een grote gymzaal. Als het weer het toelaat gaat de gymleerkracht in de zomer met de leerlingen naar buiten voor buitenlessen. De kleuters krijgen dagelijks bewegingsles in de speellokalen. Deze gymlessen worden gegeven door de kleuterleerkrachten zelf. Naast de gymlessen doen wij als school mee met bijna alle schoolsporttoernooien: voetbal, korfbal, volleybal, basketbal, de diverse loopwedstrijden in Utrecht. We organiseren zelf ook toernooien: schaken, hockey, de sportdagen.