Klachtenpersoon school

Iedere school heeft een interne klachtenpersoon. Bij deze persoon kunnen leerkrachten en/of ouders hun verhaal kwijt indien zaken niet naar wens gaan. Het gaat hierbij om vertrouwelijke zaken waarbij integriteit van alle betrokkenen van groot belang is.

 

Op onze school hebben wij de afspraak dat je bij een "gewone" klacht/probleem/feedback eerst naar het betreffende teamlid of ouder gaat. Levert dit geen resultaat op of staat de persoon in kwestie hier niet voor open dan stap je naar de bouwcoördinator en als dat ook niet tot resultaat leidt dan ga je in gesprek met de directie. Je kan hierbij geen stappen overslaan.

 

Gaat het echter om een mogelijk gevoelige zaak en/of om een probleem met een leidinggevende dan kan je naar de klachtenpersoon. Deze persoon is geen bemiddelaar (mediator) maar helpt je wel met het zetten van de juiste stappen om uiteindelijk tot een oplossing te komen. 

 

Voor onze school zijn dat:

 

1. Marina Pijpker. Zij is leerkracht in de onderbouw (3/4) op de locatie OKS. Haar mailadres is:  marina.pijpker@spoutrecht.nl

2. Liesbeth van Hellemondt. Zij is leerkracht in de kleuterbouw (1/2) op de locatie PS. Haar mailadres is: liesbeth.vanhellemondt@spoutrecht.nl