Directie:
Jaap Nelissen: email
Linda Elesen: email
Jaap & Linda: email

Administratie:
Maartje : email

Jenaplanschool Wittevrouwen
Oude Kerkstraat 2a (OKS)
3572TJ Utrecht
030-2715526

Poortstraat 73 (PS)
3572HD Utrecht
030-2724469

naar boven verwijzing

Copyright © 2014 — Ger van Wijngaarden