0verblijf en BSO

Overblijf

De Jenaplanschool Wittevrouwen werkt met een rooster waarbij de kinderen dagelijks (behalve de woensdag) een middagpauze hebben van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen kunnen in die pauze thuis gaan eten en mogen vanaf 12.50 weer op school komen. Wij bieden echter ook de mogelijkheid tot overblijf. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Overblijf (valt onder de eindverantwoordelijkheid van de school). Tijdens de overblijf heeft iedere groep zijn eigen overblijfkracht, zijn er extra overblijfkrachten voor toezicht en voor het organiseren van activiteiten. De kinderen krijgen bij hun lunch ook drinken (keuze uit melk of optimel). De stichting overblijf  is verantwoordelijk voor het organiseren (zowel inhoudelijk, praktisch als financieel) van de overblijf op onze school. Het voordeel van deze werkwijze is dat wij niet afhankelijk zijn van derden. De lijnen zijn kort, de prijzen relatief laag door lage overheadkosten en we hebben op deze wijze maximale invloed op de gang van zaken zodat er geen kloof ontstaat tussen school enerzijds en overblijf anderzijds. U kunt uw kind online aanmelden voor de overblijf in schoolplanner. U kunt hierbij kiezen voor een abonnement op vaste dagen, incidenteel (d.w.z. wisselende dagen die niet vooraf vastliggen) of een combinatie van beide. De dagprijs voor vaste dagen is 2,50 per keer, voor incidenteel overblijven 2,75 per keer. Voor dit bedrag ontvangt u de volgende zaken:

  • Een vaste overblijfkracht in de groep van uw kind die toezicht houdt tijdens het eten. Onze overblijfmedewerkers zijn enthousiaste vrijwilligers die geen professionele pedagogen zijn maar wel met plezier, vaak al vele jaren, dit werk verrichten. Ze zijn verplicht om “Verklaring omtrent gedrag” aan te vragen bij de gemeente. 
  • Een beker drinken (melk en één keer per week biologische drinkyochurt).
  • Een groot aanbod aan activiteiten na het eten (variërend van voetbalclinics in de gymzaal, gewoon voetbal, dansles, creatief aanbod, vrij spel buiten, georganiseerd spel in de gymzaal, Wii, etc. etc.).
  • Extra toezicht op het schoolplein (er zijn dus meer overblijfkrachten dan groepen).Supervisie door leerkrachten (deze lopen tijdens de overblijf af en toe rond ter bevordering van de rust).
  • Scholing voor de overblijfkrachten.
  • Een coördinator per locatie die zorgt voor de dagelijkse leiding.
  • Betaling per incasso per kwartaal.
  • Een reglement waarin duidelijk staat wat we van de kinderen en de overblijfkrachten verwachten.
  • U kunt per kwartaal uw abonnement online wijzigen.

Hier kan je een overblijfcontract wijzigen of afsluiten. En met dit “document” kun je toestemming geven dat je kind tijdens de overblijf bij een ander kind thuis gaat eten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd is het mogelijk dat u gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (BSO). De organisaties die voor onze school de opvang biedt zijn: 
Partou, Ludens en CursusBSO, Dit vindt volledig buiten de school plaats.