Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onze school is een openbare jenaplanschool. Jenaplanonderwijs stelt het kind centraal en niet de leerstof. Wij vinden het belangrijk de natuurlijke leergierigheid van kinderen te koesteren en te stimuleren. In onze visie is het essentieel dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Dat gaat niet alleen over rekenen en taal. Wij vinden bijvoorbeeld beeldende vorming en sport minstens even belangrijk.

 

Het Jenaplanconcept is in Nederland ontwikkeld in de jaren ’60. Het was een tegenreactie op het traditionele klassikale onderwijs. Jenaplan is een onderwijssysteem waarin het kind centraal staat en niet de leerstof.
Belangrijke kenmerken van een jenaplanschool zijn:

  • Het pedagogisch klimaat (de sfeer).
  • Een breed onderwijsaanbod dat ontwikkeling stimuleert op cognitief, Sociaal emotioneel, kunstzinnig en motorisch gebied.
  • Het werken met vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

 

In ons schoolplan lees je meer over de manier waarop wij deze vier basis kenmerken op onze school vorm geven. Alle erkende jenaplanscholen zijn verenigd in de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NPJV).
Onze jenaplanschool valt onder een schoolbestuur voor openbare scholen Stichting Primair onderwijs (SPO).