Onze visie

Onze visie

Een kind moet met plezier naar school gaan, dit plezier is namelijk een essentiële voorwaarde om te komen tot leren. We zijn bovenal een pedagogische school waarin het kind centraal staat (en niet de leerstof). We gaan er van uit dat elk kind van nature innovatief en creatief is. Ieder kind mag daarbij verschillend zijn. We werken nauw samen met ouders. Vanuit welbevinden en betrokkenheid breidt het kind zijn kennis en ervaring uit om zo de wereld te verkennen en te leren kennen.

We werken met vier basisactiviteiten die kinderen voorbereiden op hun leven als kritische, zelfstandige en vernieuwende volwassenen:

  • Gesprek: Communicatie met anderen, leren je mening/gevoel te uiten, leren om deze indien nodig bij te stellen, leren om presentaties te geven, leren om naar anderen te luisteren, leren om feedback te geven en te ontvangen
  • Werk: Alle vaardigheden en kwalificaties (rekenen, taal, lezen etc.) die kinderen nodig hebben om zich in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen tot kritische en volwaardige volwassenen
  • Spel: Ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en talenten op kunstzinnig, sportief en recreatief gebied
  • Vieringen: Tijdens vieringen ontmoeten alle kinderen van de schoolgemeenschap elkaar, ze delen ervaringen, ze geven elkaar presentaties op verschillende gebieden (toneel, dans, zang) en ze laten zien welke thema’s er in de groepen aan de orde zijn gekomen

Wij willen onderwijs zoveel mogelijk zinvol en levensecht laten zijn. Dit houdt in dat daar waar we kunnen we met levensechte informatie werken, denk bijvoorbeeld aan excursies, bezoek aan culturele activiteiten etc. Wij werken in alle bouwen met thematische projecten waarin de verschillende vakgebieden zo veel mogelijk zijn geïntegreerd. We benaderen een bepaald onderwerp vanuit een historische, een aardrijkskundige, een natuurkundige, een taalkundige, een artistieke etc. invalshoek. Hiertoe werken we in groep 1 t/m 4 met thema’s en in groep 5 t/m 8 met de methode “Faqta” waarin elk jaar 5 grote thema’s geïntegreerd aan de orde komen.

In ons Schoolplan staan onze missie, visie en doelstellingen beschreven en ook de wijze waarop wij dit alles willen bereiken