Vakanties en andere vrije dagen

Voor het schooljaar 2020-2021 gelden de volgende vakantie en -studiedagen:

 

Vakanties   
Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021

 

Studiedagen  

Een aantal keer per jaar hebben de kinderen vrij zodat de leerkrachten zich met het team kunnen scholen, studiedagen en conferenties kunnen bezoeken, werkbezoeken kunnen afleggen en teambesprekingen kunnen houden.

Studie tweedaagse 26 en 27 oktober 2020
Studiedag 12 februari 2021
Personeelsdag SPO 22 maart 2021
Studiedag 16 april 2021
Studiedag  9 juli 2021

 

Bijzondere vrije (mid)dagen
Sinterklaas

Vrijdag 4 december 2020

vanaf 12.00 alle kinderen vrij.

 Begin kerstvakantie

 (opruimdag)

Vanaf vrijdag 18 december 2020

alle kinderen vrij 

 Begin zomervakantie

vrijdag 17 juli 2021

vanaf 12.00 alle kinderen vrij

 

Vrije vrijdagen

Vrije vrijdagen kleuterbouw

(groepen 1/2)

 

 

11 september 2020

25 september 2020

16 oktober 2020

6 november 2020

20 november 2020

11 december 2020

8 januari 2021

22 januari 2021

5 februari 2021

19 februari 2021

5 maart 2021

26 maart 2021

21 mei 2021

4 juni 2021

18 juni 2021

2 juli 2021

Vrije vrijdagen onderbouw (groepen 3/4)

11 september 2020

16 oktober 2020

18 december 2020

22 januari 2021

19 februari 2021

21 mei 2021

18 juni 2021