Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Zoals bekend is de ouderbijdrage in principe een vrijwillige bijdrage. Op onze school werken wij met een Stichting Vrienden van de Jenaplanschool. Deze officiële stichting wordt bestuurd door ouders van school. Hun taak is het innen, beheren en op een verantwoorde wijze besteden van de ouderbijdrage. Deze stichting heeft (met instemming van de medezeggenschapsraad) ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen het normbedrag van de ouderbijdrage vastgesteld op 150 euro per kind per jaar. De helft van dit geld wordt gebruikt voor de “gewone” schoolactiviteiten (Sinterklaas, Kerst, schoolreisjes, klassenpot voor iedere groep, sportactiviteiten, bijdrage in de kampen, boeken etc.) en de andere helft wordt besteed aan uitgaven die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging en die niet of onvoldoende zijn opgenomen in de financiering van de overheid.

Bijvoorbeeld aan ict en programmeer lessen. Per dit jaar wil de Stichting Vrienden een grotere spreiding in projecten realiseren (bijv. het verbeteren van de schoolpleinen). Mocht je concrete doelen hebben dan kan je ze altijd doorgeven.

Uiteraard hopen we dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen.