Kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs

Naast de cognitieve vakken besteden wij ook veel aandacht aan kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs. Voor beide vakgebieden hebben wij vakleerkrachten in huis. De ontwikkelingen van een kind t.a.v. beide vakgebieden worden ook in het verslag vermeld. 

Kunstzinnige vorming

De vakleerkracht “kunstzinnige vorming” Geralda Rinsma werkt voor beide locaties met kleinere groepen kinderen gedurende een paar weken aan een opdracht. Door te kiezen voor kleinere groepen kan zij de leerlingen intensiever begeleiden. De eindresultaten van de lessen kunstzinnige vorming worden regelmatig in de hal van beide locaties tentoongesteld.

Bewegingsonderwijs

De vakleerkrachten “bewegingsonderwijs”  (Janine Adams en Jeroen de Groot) geven alle groepen 3 t/m 8 twee keer per week les. Wij hebben op onze locatie aan de Oude Kerkstraat een grote gymzaal. Als het weer het toelaat gaat de gymleerkracht in de zomer met de leerlingen naar buiten voor buitenlessen. De kleuters krijgen dagelijks bewegingsles in de speellokalen. Deze gymlessen worden gegeven door de kleuterleerkrachten zelf. Naast de gymlessen doen wij als school mee met bijna alle schoolsporttoernooien: voetbal, korfbal, volleybal, basketbal, de diverse loopwedstrijden in Utrecht. We organiseren zelf ook toernooien: schaken, hockey, de sportdagen.