Kunstzinnige vorming

Naast de cognitieve vakken besteden wij ook veel aandacht aan kunstzinnige vorming (waaronder beeldende vorming) en bewegingsonderwijs. Voor beide vakgebieden hebben wij vakleerkrachten in huis. De ontwikkelingen van een kind t.a.v. beide vakgebieden worden ook in het verslag vermeld. 

Kunstzinnige vorming

De vakleerkracht “beeldende vorming” Geralda Rinsma werkt voor beide locaties met kleinere groepen kinderen gedurende een paar weken aan een opdracht. Door te kiezen voor kleinere groepen kan zij de leerlingen intensiever begeleiden. De eindresultaten van de lessen beeldende vorming worden regelmatig in de hal van beide locaties tentoongesteld.


Volgende foto
Volledig scherm
Terug naar foto album
Download foto
Print foto
Foto 1 van 5