Beeldende vorming en Sport

Beeldende vorming en sport

Naast de meer cognitieve vakken besteden wij ook veel aandacht aan beeldende vorming en sport. Voor beide vakgebieden hebben wij een vakleerkracht in huis. Beide vakgebieden worden ook op het verslag vermeld. Jeroen de Groot en Janine Adams volgen de ontwikkeling van het kind en bieden waar nodig zorg.

Beeldende vorming

De vakleerkracht “beeldende vorming” Geralda Rinsma werkt een aantal keer per jaar op de Poortstraat met een kleinere groep kinderen gedurende een paar weken aan een opdracht. Door te kiezen voor kleinere groepen kan zij de leerlingen intensiever begeleiden. De eindresultaten van de lessen beeldende vorming worden regelmatig in de hal van de school tentoongesteldo

Sport

De vakleerkracht “gym” geeft twee keer per week les aan alle kinderen van groep 3 tot en met 8. Wij hebben op onze locatie aan de Oude Kerkstraat een grote gymzaal. Als het weer het toelaat gaat de gymleerkracht in de zomer met de leerlingen naar buiten voor een les slagbal. De kleuters krijgen dagelijks bewegingsles in het speellokaal. Deze gymles wordt gegeven door de kleuterleerkracht zelf. Naast de gymlessen doen wij als school mee met bijna alle schoolsporttoernooien: voetbal, korfbal, volleybal, basketbal, de diverse loopwedstrijden in Utrecht. We organiseren zelf ook toernooien: schaken, hockey, de sportdagen.