Actueel

Verlaat archief
03 juni 2022

Groepsindeling en uitwisselochtend

Op 13 juni ontvangen alle ouders de nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 met daarbij de indeling van de leerkrachten. Op 22 juni vindt dan de uitwisselochtend plaats waarbij ook alle nieuwe kinderen (verhuizers, zij-instromers) aanwezig zullen zijn.
03 juni 2022

Avondvierdaagse

Afgelopen week vond de avondvierdaagse plaats. Er heeft een zeer beperkt aantal kinderen van onze school meegelopen. De vraag kwam van ouders waarom wij als school niet massaal deelnemen. Dit heeft uiteraard een historie. Er waren tijden dat er meer dan 400 kinderen van de Jenaplanschool meeliepen. Dit werd georganiseerd door ouders. Als school doen wij mee aan vele buitenschoolse sportactiviteiten en de avondvierdaagse is niet iets dat vanuit het team gedaan wordt. Het werd altijd door ouders georganiseerd. De groep was echter zo groot en daardoor behoorlijk onbeheersbaar geworden. Door de grootte was er te weinig toezicht en begeleiding mogelijk en dat leidde tot incidenten. Dit heeft er toe geleid dat de toenmalige oudergroep (we praten over ruim 10 jaar geleden) heeft aangegeven dat een zo massale deelname niet te managen was. Daarom stopte de organisatie vanuit school. Hierna zijn er altijd wel ouders geweest die met kleine groepjes kinderen hebben gelopen en dit verloopt altijd prima. Wij zien geen reden om dit weer op grote schaal te gaan aanpakken, het is en blijft dus ieders eigen initiatief.
03 juni 2022

Koffie-ochtenden

Komende week starten de laatste serie koffieochtenden voor OB t/m BB. Het schema is als volgt:

 

8 juni 3/4 F, 5/6 F, 7/8 B
9 juni 3/4 E, 5/6 E, 7/8 C
10 juni 3/4 D, 5/6 D, 7/8 A
14 juni 3/4 A, 5/6 A, 7/8 E
15 juni 3/4 B, 5/6 B, 7/8 F
16 juni 3/4 C, 5/6 C, 7/8 D
03 juni 2022

Schoolfoto's

De bestelformulieren van de  individuele foto's van kinderen zijn al verwerkt. Vandaag of anders volgende week zijn ook de bestelformulieren van de foto's van broertjes en zusjes meegegaan met het oudste kind van het gezin. Vergeet niet, indien je dat wil, om deze foto's te bestellen.
03 juni 2022

Laatste vijf weken van het schooljaar

Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn is a.s. maandag een vrije dag vanwege Pinksteren. Na deze vrije dag hebben we nog vijf weken tot de zomervakantie. Dit is traditioneel de drukste maar ook de meest feestelijke periode van het jaar met alle afscheidsfeesten, de musical van groep 8, het pleinfeest, de uitwisseldag, de schoolreisjes en de gekkeharendag. Wat geweldig dat we al deze feesten nu wel kunnen vieren zonder coronabeperkingen.

 

03 juni 2022

PLEINFEEST 2022

Informatie Pleinfeest 24 juni

 

Na een knallend Ouder Dansfeest staat op vrijdag 24 juni het volgende ouder-schoolevenement alweer voor de deur: ook het jaarlijkse Pleinfeest is terug van coronapauze! Het feest begint om 15:30 uur en duurt tot 21:00 uur op het schoolplein van locatie OKS. 

 

Er is een vrijmarkt voor de kinderen, de kinderen kunnen geschminkt worden, er zijn Oudhollandsche spelletjes, verschillende eetkraampjes (poffers, patat, pizza, broodjes knak en ijsjes) en een Open Podium waarop kinderen hun ingestuurde act kunnen tonen. Ook zal de leraren/ouderband spelen. En uiteraard zullen weer de bekende Jenaplanschool Wittevrouwen bandjes gratis worden uitgedeeld. 

 

Kindervrijmarkt:  

Voor de vrijmarkt is er geen voorinschrijving. De kinderen kunnen op de dag zelf een plekje pakken in de aangegeven zones. Belangrijk om te weten is dat als er spulletjes verkocht worden dat deze niet meer dan 1 euro mogen kosten én dat er geen snoep, eten of drinken verkocht mag worden. Verder zijn spelletjes met etenswaar en waterballonen niet toegestaan! 

  

 
Lees meer ›

20 mei 2022

Korfbaltoernooi groep 3 en 4

Helaas is het korfbaltoernooi voor groep 3 en 4, dat vandaag (20 mei) zou plaatsvinden,  vanwege het weer afgelast. Het is nu verplaatst naar 10 juni.
20 mei 2022

Hemelvaart

Voor alle zekerheid:  Donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij vanwege Hemelvaart. 
20 mei 2022

Jenajeugddisco

Vanavond (20 mei) vindt de JJD plaats voor middenbouwkinderen van beide locaties (19.00 tot 20.15 uur) en bovenbouwkinderen van beide locaties (20.15-21.45 uur). Een en ander wordt gehouden op de locatie OKS.
15 mei 2022

Jenajeugddisco

Op vrijdag 20 mei vindt (in navolging op het ouderdansfeest) de JenaJeugdDisco plaats. Ook dit event was vanwege corona lang niet mogelijk maar nu kan het weer. Dit feest wordt door ouders georganiseerd en vindt plaats op de locatie OKS. Het start met de kinderen van de MB en daarna komen de kinderen van de BB aan de beurt. Alle betreffende ouders hebben een mail hierover ontvangen en op beide scholen hangen er posters over deze disco. Wij wensen alle kinderen veel plezier.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12