Aanmelden

Aanmelden

Wil je je kind aanmelden? Dan kan dat via het inschrijfformulier. Als je al een kind op school hebt dan kun je dit aangeven op het formulier. Als broertjes en zusjes op tijd zijn aangemeld dan worden ze altijd geplaatst. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u opsturen naar Oude Kerkstraat 2A, 3572TJ Utrecht t.a.v. administratie of mailen naar maartje.vandermeer@spoutrecht.nl

Indien wij niet genoeg plekken hebben om alle aanmeldingen te honoreren, houden wij ons aan het aannamebeleid dat ons schoolbestuur samen met de gemeente Utrecht heeft vastgesteld. Dit aannamebeleid geeft wijkkinderen die wonen in Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt voorrang boven kinderen buiten de wijk. Kinderen die wij niet meteen kunnen plaatsen komen op een wachtlijst.
Wij organiseren drie informatiemomenten per jaar:

Datum Tijd Locatie
19 November 202019.30uur-21.00uur Oude Kerkstraat
11 februari 2021 09.00uur-10.30uur Poortstraat
20 Mei 2021 09.00uur-10.30uur Oude Kerkstraat

Je kan je hiervoor via de directie.jenaplanschoolwittevrouwen@spoutrecht.nl inschrijven.